NoFlash Image
Imae ondersteunt grote en kleine bedrijven bij de verbetering van de bedrijfsvoering. Kernactiviteiten zijn web-design, systeem-ontwikkeling, advies en project-management. Imae richt zich op de verbetering van uw bedrijfsvoering in brede zin. Onze werkzaamheden zijn met name gericht op kleinere en middelgrote bedrijven die onvoldoende specifieke kennis en ervaring hebben om de vele IT-tools goed te implementeren en te managen. Vaak is al wel veel geïnvesteerd in deze middelen maar is het rendement ervan nogal teleurstellend omdat de hierna benodigde visie, know-how en ervaring voor een praktisch en rendementsverhogend gebruik ontbreken. Maximaal Rendement Imae helpt u en uw bedrijf om het maximale rendement uit de aanwezige middelen te halen en om daarmee uw concurrentiepositie te verbeteren en/of om uw kosten te verlagen. U stelt hierbij altijd zelf de prioriteiten en houdt dus maximale sturing op het proces en de kosten daarvan. Zo wordt een optimale aansluiting bij uw eigen cultuur, bedrijfsvoering en budget gewaarborgd. Dienstenpakket Het dienstenpakket van Imae omvat verschillende aktiviteiten, van strategisch tot operationeel en van advies tot uitvoering. Hierna geven wij u een indruk. Web Design Internet is meer en meer het electronische loket en gezicht naar klanten toe geworden. Daarbij maakt Internet geen onderscheid tussen grote en kleine bedrijven; ieder bedrijf kan zich nu met bescheiden middelen volwaardig profileren. Desondanks hebben veel bedrijven daar moeite mee, vooral vanwege de technische onbekendheid met dit nieuwe medium. Imae helpt hierbij door de ontwikkeling van uw website volgens een duidelijke ontwerpfilosofie en vorm te geven via een goed beheersbaar groeipad. Het uiteindelijke doel is om een site te bouwen waarmee uw bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie en zich herkenbaar naar klanten toe kan profileert. De nieuwe mogelijkheden van het internet vormen een aanvulling op uw bestaande kanalen en media richting klant. Daarom besteden wij veel aandacht aan de integratie van internet met uw bestaande systemen en werkwijzen. Bedrijfs Advies Wij adviseren uw organisatie bij vraagstukken op gebieden zoals telewerken, internet, telecommuni-catie, databeveiliging, systeemontwikkeling en het inrichten van de gebruikersondersteuning. Onze opdrachtgevers komen uit diverse sectoren van de markt, zowel profit- als non-pofit. Een selectie daar-van vindt u in de referentiepagina. Wij participeren als partner en vraagbaak in het opzetten, aanscherpen en aktualiseren van het ICT-beleid binnen uw organisatie, met een link tussen theorie en praktijk, en tussen mens en organisatie. Systeem Ontwikkeling Imae maakt het door een modulaire en kleinschalige aanpak ook voor kleinere bedrijven mogelijk om een eigen maatwerk-systeem te ontwikkelen en binnen de bedrijfsvoering op te nemen. In nauw overleg met u en (toekomstige) gebruikers wordt een praktisch functioneel ontwerp opgesteld dat in logische 'brokken' wordt opgedeeld en dat in technisch praktische fasen kan worden ontwikkeld. Zo ontstaat een groeimodel met voldoende ruimte om tussentijdse wijzigingen door te voeren, zonder vertragingen en/of budgettaire consequenties. De applicaties worden ontwikkeld in Access, een wereldwijd populair platform voor MKB-databases. Dit voorkomt ongewenste afhankelijkheid van één partij in de markt en garandeert continuïteit. Office Integratie Imae is specialist in het integreren van Microsoft Office-software. Ons doel daarbij is om een hoger rendement voor u te realiseren en om tegelijkertijd te besparen op opleiding, beheer en software. Kortom: meer doen, in minder tijd, tegen lagere kosten! Ruim 85 % van alle bedrijven in Nederland maakt voor haar kantoorautomatisering gebruik van Micro-soft Office. Deze suite bestaat uit een aantal losse pakketten zoals Access, Outlook, Excel en Word. Deze software biedt in principe alle mogelijkheden voor een efficiënte bedrijfsvoering. In de dagelijkse praktijk blijkt het echter om moeilijk de verschillende onderdelen goed te beheersen en op elkaar te laten aansluiten. Ook is vaak een (te) lange en kostbare inleerperiode nodig en moeten meer geavanceerde handelingen nog steeds door dure IT-specialisten worden uitgevoerd. Praktijk Schets ... Veel organisaties hebben een kaartenbak in Access ontwikkeld, maar gebruiken - daarnaast - voor het emailen ook nog een aparte verzendlijst in Outlook. Voor de invoer wordt een beroep gedaan op extra hulpmiddelen en applicaties. Sommigen houden bovendien voor weer andere toepassingen ook nog een deel van de relatiegegevens bij in het spread-sheet Excel. Bij het aanmaken van mailings moet daarom vaak veel moeite worden gedaan om een standaardbrief in Word te produceren. Bellen (en soms ook nog faxen) tenslotte, gebeurt weer aan de hand van (per medewerker vaak nog verschillende) lijstjes. Kortom: Onnodig veel dubbele werkzaamheden, benodigde pakketkennis, veel fouten, ergernis en veel te hoge kosten. Imae helpt u dit probleem op te lossen, door gebruik te maken van uw al bestaande software en gegevens. Dus zonder onnodige, extra investeringen en met een zeer korte inleer-periode. Meer Werk, Minder Kosten Imae werkt vanuit het principe dat alle benodigde gegevens in uw organisatie maar één keer moeten worden vastgelegd, om ze vervolgens - snel en met maximaal gebruikersgemak - in ALLE overige toe-passingen te kunnen gebruiken. De basis van deze werkwijze wordt gevormd door MS-Access, een standaard onderdeel van MS-Office Professional. Daar worden alle gegevens niet alleen in vastgelegd maar ook gecontroleerd op juistheid, volledigheid en consistentie. Vanuit deze basis worden alle andere bedrijfstoe-passingen (zoals email, telefonie, tekstverwerking, internet en printen) aangestuurd. Het is daarbij niet eens nodig een andere applicatie op te starten! Alle werkzaamheden worden nu automatisch vanuit het basissysteem geregeld en uitgevoerd. Gebruikers werken vanuit één gebruikersvriendelijk systeem en hoeven dus niet alle (vaak ingewikkelde) pakketten afzonderlijk te beheersen. Dat scheelt tijd, kosten en beperkt het maken van fouten aanzienlijk. Klanten Hieronder vindt u een selectie van opdrachtgevers van Imae Informatie Innovatie, bestaande uit grotere én kleinere organisaties in diverse branches. Neem ook vrijblijvend kontakt met ons op voor meer informatie. Bloemenveiling (Aalsmeer), Hemubo Groep (Almere), SOS International (Amsterdam), Europeesche Verzekeringen (Amsterdam), Kyto Technisch Ontwerpburo (Gouda), Ministerie van Verkeer en Waterstaat - EuroDelta TS (Delft), Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag), Maaskant Tuinontwerp en -Advies (Foudgum), Restauratie Antiek BV (Gouderak), Multi Mix Music / Zing.nl (Winterswijk). Contactgegevens Imae Informatie Innovatie, Waterruit 66, 2804 PD Gouda Nederland, 0182-559363, www.imae.nl